Филипи и мисията на апостол Павел

Филипи и мисията на апостол ПавелПред руините на величествената църква (Базилика В) издигната в памет на първата християнска църква в Европа създадена от апостол Павел тук във Филипи, Северна Гърция през 50 г.сл.Хр.

Филипи и мисията на апостол ПавелМощно земетресение е разрушило купола на църквата наскоро след като била издигната в 560г. Бурените превзели това свято място, а не българите.

Гръцкият историк Апиан описва Филипи като врата между Изтока и Запада или първият главен град в провинция Македония с пристанище Неаполис. Като римска колония Филипи или Августа Юлия Филипинесис се радвала на специални предимства според David Padfield като:
a) Libertas или самоуправление.
b) Immunitas или свободата от неуважение към императора.
c) Jus Italicum или правата на жители на Италия, включително на Римско право, облекло, монети и празници.

Тук естествено във Филипи според проф.дпн Пламен Радев, а не във Филипопол (Пловдив според д-р Асен Чилингиров) през 50 г. сл.Хр. стъпва за пръв път на европейска земя римският офицер евреина Савел (Павел) с християска мисия.

Колко е хубаво да си вирнем патриотично носа, но истината ни е по мила и да не се излагаме като комшиите и да спорим за произхода на тракиеца Орфей или Александър Македонски.

Филипи и мисията на апостол ПавелМозайката с маршрута на мисионерското пътешествие на Апостол Павел, както е описано в Библията, в Деянията на Апостолите, глава 16 цитирана по долу в курсив.

Филипи и мисията на апостол ПавелВидението на апостол Павел.
,,8. И като отминаха Мисия, слязоха в Троада.(Троя)
9. През нощта се яви на Павла видение: стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше: мини в Македония и ни помогни!
10. След това видение веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, че Господ ни е повикал да проповядваме там Евангелието.“

Филипи и мисията на апостол ПавелПървата стъпка на апостол Павел в Неаполис(Кавала).

,,11. И тъй, като отплувахме от Троада, стигнахме направо в Самотраки, а на другия ден – в Неапол,
12. а оттам във Филипи, който в тая част на Македония е първи град – римска колония. В тоя град престояхме няколко дни.“

Филипи и мисията на апостол ПавелСрещата на реката. Стенопис от новата църква.

,,13. А в съботата излязохме извън града при една река, дето имаха обичай да се молят, и като седнахме, говорихме на събралите се жени.“

Апостол Павел заедно с другите братя търсели местната синагога, като според обичая си първо там проповядвали благовестието. Очевидно е, че не е имало синагога във Филипи, понеже еврейската общност не е била толкова голяма. При търсенето си обаче четиримата мисионери открили, че извън града е имало място за молитва (ст. 13). То е било до река. По принцип синагогите са били строени близо до източник на вода заради ритуалните умивания, но текстът никъде не споменава, че това е било синагога. Присъстващите на това място са били група жени. В диаспората жени езичници са били доста привлечени от юдейската вяра и такива последователки са били наричали „богобоязливи”.

Филипи и мисията на апостол ПавелКръщението на реката. Стенопис от новата църква.

„14. И една богобоязлива жена от град Тиатир, на име Лидия, която продаваше багрени платове, слушаше; и Господ й отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел.
15. А когато се покръсти тя и домашните й, помоли ни и рече: ако сте ме признали за вярна Господу, влезте и живейте в къщата ми. И ни придума.“

Както често се случва при богобоязливите хора, нейното сърце е било подготвено от Бог за думите на Павел, че Бог приема всички в Исус Христос. Тя отговорила на тези думи с вяра и е била покръстена. И не само тя, но и целият й дом са взели водно кръщение. Това, че целият дом се е кръстил, ни показва, че Ранната църква се е събирала по домовете.

Лидия е описана като продавачка на пурпурни платове от Тиатир. Град Тиатир е бил част от областта Лидия, която пък е била част от римската провинция Азия. Лидия най-вероятно не е било нейното истинско име, но името, с което е била позната във Филипи е Лидийката (както ние казваме варненка, софянка и др.). Лидийският регион е бил известен със скъпата пурпурна боя за царските одежди (багреници). Лидия е била доста богата жена, имала е собствена къща и собствени слуги. Най-вероятно тя е била един от основните спонсори от църквата във Филипи на служението на Павел.

Филипи и мисията на апостол Павел Немският пастор протестант проповядва край реката, където е покръстена първата европейка-св. Лидия на 2 км от Форума на Филипи.

Филипи и мисията на апостол ПавелАмериканските евангелисти пееха химни наблизо.

Филипи и мисията на апостол ПавелВ този импровизиран християнски концерт се включи и нашата православна група с молитвата ,,Богородице Дево радуйся“.

Филипи и мисията на апостол ПавелБогородица животоприемен източник, мозайка над олтара на новата църква.

Филипи и мисията на апостол ПавелОтец Дончо изнася проповед за първото кръщене в Европа.

,,16. И като отивахме на молитва, срещна ни една слугиня, у която имаше дух да предрича, и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си.
17. Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия човеци са раби на Бога Всевишний и ни възвестяват път за спасение.
18. Това правеше тя през много дни. А Павел, отегчен, обърна се и рече на духа: в името на Иисуса Христа заповядвам ти да излезеш из нея. И духът излезе в същия час.
19. Тогава господарите й, като видяха, че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила и ги завлякоха на тържището при началниците.

Вторият епизод в Деянията е свързан с изгонването на зъл дух от една робиня. Момичето очевидно е било смятано за ценен източник на приходи, понеже е имала много собственици (ст. 19).
Гърците са били завладени от такива врачки като Ванга и някои са били готови да дадат много пари, за да чуят предсказанията на момичето. Силите на момичето му дали възможност да прозре истината за Посланието на Павел и тя започнала да ги възвеличава като „раби на Бога Всевишний, които ни възвестяват път за спасение” (ст. 17). Явно, омръзнали му тези думи и това свидетелство, Павел изгонва духа в името на Исус. Духът изчезва, с това изчезват и предсказателните способности на момичето, а с това спират парите за нейните господари. Злобната реакция на клевета и отмъщение е напълно очаквана.

20. И като ги доведоха пред воеводите, казаха: тия човеци, които са иудеи, бунтуват града ни
21. и проповядват обичаи, каквито ние, като римляни, не бива нито да приемаме, нито да изпълняваме.
22. Тогава тълпата налетя върху тях, а воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият с тояги;

Сцената става интересна. В римска колония – малък римски остров сред македонското море, пълен с римски законници, римска полиция и ръководена от римския закон. Иронията се показва във факта, че съдиите са тези, които нарушават закона, като заповядват боя на двама римски гражданина, без дори да бъдат изслушани.

Трябва да се обърне особено внимание на обвиненията отправени срещу Павел и Сила (ст. 20–21). Не е имало нищо нелегално в това да си евреин, така че първото обвинение автоматично отпада. Това, което накарало законниците да предприемат действия, били думите „проповядват обичаи, каквито ние, като римляни, не бива нито да приемаме, нито да пазим”. По принцип и това не е страшно обвинение, но за горди граждани на римската колония Филипи е можело да се счита като патриотична обида от чужденци.

Филипи и мисията на апостол ПавелАпостолите в затвора. Стенопис от новата църква.

23. и като им наложиха много удари, хвърлиха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази.
24. Като получи такава заповед, стражарят ги хвърли във вътрешната тъмница, и нозете им стегна в клада.
25. Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха.“

При римското управление някои от държавните служители са били роби. Най-вероятно такъв е бил и тъмничарят. Споменаването на пеенето на Павел и Сила посред трудностите е важно. Пеенето е един от най-силните начини на свидетелстване за християните.

Филипи и мисията на апостол ПавелВеднага след театъра на Филип е едно от раннохристиянските чудеса на Филипи – гигантската базилика А (позиция 6 на картата) построена около 500г.. Според проф. Румен Овчаров това е огромна трикорабна сграда с размери 130/50 м. В просторния двор са налягали стълбове в коринтски и йонийски стил, част от великолепната колонада.

Филипи и мисията на апостол ПавелСлед като пресякох отново шосето на връщане в лявата страна до оградата намерих ,,Затвора на апостол Павел“ или (позиция 8 на картата) на запад от базиликата А.

Филипи и мисията на апостол ПавелЗатворът е представлява изоставена римска цистерна, която по-късно е превърната в параклис.

Филипи и мисията на апостол ПавелОсвобождението на апостолите. Стенопис от новата църква.

Когато удря земетресението и оковите на затворниците се развързват, Павел и Сила не избягват. За тях двамата свидетелството за Христос е било по-важно от физическата им безопасност.

,,26. Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните основи се поклатиха; веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички изпаднаха.
27. А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъмничните врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците са избягали.
28. Но Павел викна с висок глас и каза: да не си сторил нещо лошо, защото всички сме тук.
29. Той поиска светило, втурна се и разтреперан падна пред Павла и Сила;
30. и като ги изведе вън, каза: господари, какво трябва да правя, за да се спася?
31. А те отговориха: повярвай в Господа Иисуса Христа, и ще се спасиш ти и целият ти дом.“

Отговорът на Павел е единственият, който винаги дава. Спасението зависи от едно нещо само: вяра и доверие в Господ Исус. Във Филипи е имало храмове на много божества римски (Юпитер), египетски (Изис) и тракийски (Кибела) но само един Господ може да спасява – Господ Исус Христос. В тази история виждаме отново, че целият дом взима водно кръщение. Първо, Павел споделя благовестието (ст. 32), второ – всички повярват (ст. 34), и след това всички биват кръстени (ст. 33).

Филипи и мисията на апостол ПавелЗатворът на Павел.

Филипи и мисията на апостол ПавелРазрушената стена на цистерната ни разкрива параклиса отвътре.

,,32. И възвестиха словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му.
33. Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни;
34. и като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога.
35. А когато се съмна, воеводите пратиха градски служители, които казаха: пусни ония човеци.
36. Тъмничният стражар обади за това на Павла: воеводите пратиха да ви освободим; прочее, излезте сега и си идете смиром.

Важно е да отбележим радикалната промяна в отношението на тъмничаря към Павел и Сила. Първо, той им промива раните (ст. 33). Това ни показва, че преди, когато са били вкарани в затвора, той не е направил това. Направо ги е оковал във веригите заедно с непромитите им рани от боя. Разбира се, и той бе измит – измиването на новия живот, което символизира водното кръщение. След това им приготвил да ядат и сега от врагове те са станали братя в Христа.

Филипи и мисията на апостол ПавелДоволен съм, че споделихме радостта да посетим това най-близко до нас библейско място-Филипи.

37. Но Павел им рече: след като ни биха пред народа без съд и хвърлиха в тъмница нас, римски граждани, сега тайно ли ни пускат? Не, нека дойдат и ни изведат сами.
38. Градските служители обадиха на воеводите тия думи; а те се уплашиха, като чуха, че са римски граждани.
39. И дойдоха, та се извиниха пред тях, изведоха ги и помолиха да излязат от града.

Защо съдиите променят присъдата толкова бързо, не е ясно. Вероятно земетресението ги е убедило, че Богът на Павел и Сила трябва да се вземе на сериозно. Павел казва на войниците, изпратени да ги освободят, че със Сила са римски граждани. Това променило всичко. Филипи е бил град, в който гражданите му са се гордеели с това, че са римска колония. Те са злоупотребили с властта си, като са се отнесли с римски граждани така, сякаш не са били такива. Защо Павел споменава гражданството си чак сега? Вероятно предния ден врявата е била толкова голяма, че не се е сетил за това. Може би да е казал, но никой да не му е повярвал. В империята законите са били строги – ако някой излъже, че е римски гражданин, той е бил убиван.

Другият въпрос, който е по-важен, е защо Павел не си е заминал с мир, както го бяха помолили (ст. 36). Защо се заяде? Вярно е, че беше прав – правата му като римски гражданин бяха нарушени. Градските съдии е можело да загазят жестоко заради тази грешка. Павел е бил загрижен за младото християнско общество и неговата репутация. Той е бил затворен като християнин, въпреки че е бил прав. Той не е искал да създава прецеденти в съдебната система. Павел е искал да оправи нещата, а именно че той и християнското послание, което проповядва, са били оневинени и че са получили официално извинение от съдиите. В посланието си Павел напомня на филипяните за страданията и насилието, което той бе преживял при тях (1:29–30). Той ги окуражава да не се страхуват от опонентите си, а напротив, да останат твърди в благовестието (1:27–28).

Филипи и мисията на апостол ПавелАпостол Сила и св. Лидия и дяконисата Посилонсия, мозайка от новата църква.

,,40. А те, като излязоха из тъмницата, отидоха у Лидиини, видяха братята, утешиха ги и си тръгнаха.“

Филипи и мисията на апостол Павел

Това е историята за основаването на първата християнска църква в Европа. Апостол Павел е обичал особенно християните във Филипи; и той им пише в посланието си повече като приятел, отколкото като човек, който има духовна власт над тях. Павел посещава Филипи още два пъти. Любовта между тях е взаимна, а покръстените му пратили два пъти пари, за да му помогнат. Амин!

Tекст: инж. Цветан Димитров, Ден на християнското семейство, 2014
Снимки: Цветан Димитров
източници:
1. Лука, Деяния на апостолите
2. Апостол Павел, Послание към филипяните.
3. Георги Гърдев, Основаване на църквата във Филипи, 2011
4. David Padfield, Biblical city of Philippi, 2005

Публикувано в категория: Гърция . Тагове: , Коментарите и trackbacks са забранени.

Начало | Партньори | Публикуване на статия     Copyright ©2022. POBLIZO.COM - През очите на пътешественика. Пътеписи