Исфахан: Омар Хаям, Петъчната джамия и кервансараят

Иран, Исфахан

Петък в най-красивия град в Иран-Исфахан, повечето забележителности са затворени с изключение на храма на Зороастър и танцуващите минарета, които посетихме сутринта.


Петъчната джамия (Friday Mosque) е отворена в петък следобед. Моят домакин каза, че Петъчната джамия (مسجد جامع اصفهان‎ – Masjid-e-Jāmeh Isfahān) е най-интересният ислямски паметник в целия Иран, а комбинацията от различни архитектурни стилове я прави уникален музей на персийската архитектура. За това през 2012 Петъчната джамия с купола Тадж ал Мулк е обявена за паметник на културата на ЮНЕСКО.

Иран, Исфахан

През 1074г. Омар Хаям (Omar Khayam), прочутият поет и енциклопедист е поканен за главен астролог и шеф на астрономическата обсерватория в Исфахан. Назначението му е било уредено с ходатайството на неговия съученик Низам.
Къде е обсерваторията?
Никой не знае засега…
е отговорът на домакина ни.

20 години безметежно творил в Исфахан Омар Хаям под покровителството на селджукският султан Макик шах и неговият везир Низам ал Мулк. Като математик Хаям е изпреварил своето време, като една от неговите математически формули е станала известна по-късно като бином на Нютон. Неговият научен труд по математика,,Ел –Джабер” е дал името на учебния ни предмет алгебра. Като астроном, създаденият от него календар се оказал по-точен от съвременния ни календар със 7 секунди.
Но през 1092г. шахът бил отровен.

Иран, Исфахан

Великият везир Низам ал Мулк бил промушен с кама от дервиш, съгласно персийската миниатюра.

Тези политически убийства се приписват на исмаилитите – терористична персийска секта бореща се срещу властта на тюрките селджуки. Страхът от тайнствените асасини (убийци) парализирал живота в Исфахан и се наложило столицата да бъде преместена в Мерв. Омар Хаям напуснал Исфахан и потърсил спасение в поклонението си до Мека.

Иран, Исфахан

Тръгваме към Петъчната джамия през лабиринта от сокаци на покрития Голям пазар.

Иран, Исфахан

Щом има грозде на пазара трябва да има и вино. Къде?
В християнския арменски квартал. Добре! Утре сме там!

Иран, Исфахан

Реконструкцията на покрива на пазара с нови стоманени арки край метростанцията е направена в характерния персийски стил.

Иран, Исфахан

Южният вход на Петъчната джамия е от към пазара.

Иран, Исфахан, Южният вход на Петъчната джамия

Много е трудно да добиеш представа за нейните гигантски размери от 20 кв.км.
Размерите на двора – 170 на 140 м с четирите айвана (портала), ориентирани по посоките на света я правят най-голямата джамия в Иран.

Иран, Исфахан

Мистериозната Петъчна джамия на Исфахан.
За мащабите и може да се съди само от балон или по тази снимка от минарето на Али. Нейната конструкция се е сляла напълно с околните постройки на пазара. Няма ясни външни стени като Катедралата Мезкита в Кордоба, нито пък ясни входове.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Мукарнас (Muqarnas) е сложно нагънатият свод от ХIII век, разположен в южния айван с двете минарета. Жалко,че другите минарета не са оцелели след земетресенията.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан, Мукарнас

Небесносиният цвят на облицовката придава на цялата площ дълбочината на небесната шир и внушава спокойствие и сигурност.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан, Мукарнас

Мукарнас е продукт на радиалната симетрия основаваща се на Н-гоналната симетрия. Броят на уникалните плочки се определя от равенството:
Н=Н/2-1. По-големите стойности на Н водят до по-тънки облицовъчни плочки.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Под мукарнаса е лентата с калиграфски надписи с цитати от Корана.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Калиграфските пана са като персийски килими.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Протест на зелените:).

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Западният айван е украсен с куфически надписи и портретите на религиозните вождове-аятоласите Хомейни и Хаменей. Преди 35 години аятолахът Хомейни се завърнал триумфално в Иран от изгнание във Франция, а последният шах е избягал в САЩ.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Северния и източния айван. Вдясно във фонтана измореният турист като нас може да си изплакне краката заедно с правоверните.

Иран, Исфахан,модел на Петъчна джамия на Исфахан

Моделът на Петъчната джамия включва покрива с 476 кубета, Южния Купол с двете минарета и самотния Северен Купол (най вдясно). По време на управлението на династията на Селджукските султани са били достроени две кирпичени куполообразни секции. Южният купол, който за времето си е бил най-големият купол на джамия в света, е бил построен от архитекта Абул Фатх през 1086-1087 г.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

В него е разположен михрабът, който представлява молитвена ниша построена в посока към Мека. Това е площадка за борба със сатаната.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Майсторът на михраба е уста Хайдар Исфахани.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Михрабът е посветен на монголския владетел на Иран Олджейту. Интересно е, че той е бил първо християнин под името Николай, после става будист и накрая умира като мюсюлманин шиит Мохаммад.

Графика е от пътеписа на французина Фландрин

Погребан е в Султанийе, под купола на мавзолей, предназначен първоначално за първия шийтски имам Али. Мавзолеят на Олджейту е прототип на мавзолея Тадж ал Махал в Индия. Графиката е от пътеписа на французина Фландрин в страната на Аджамийте (Иран).

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Това е тронът на султан Олджейту.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Името на Олджейту (султан Мохаммад Кходабадех) е изписано в хоризонталната лента. На 7ия ред е изписано и името на иранският му министър Мохаммад Сави, а на последния ред е поставена и годината на създаването на михраба-1310г.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Тези заплетени като растения арабески са цитати от Корана в гипс.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Сводовете напомнят за палатка, опъната в пустинята. Бащата на Омар Хаям е бил майстор на палатки-хаям.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Шабестан е покритото помещение за почивка на джамията, подпряно от паралелни колони.
Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан
Светлината е символ на божествената мъдрост и манифестация на Бог,а който е намерил своя дом в джамията.
Тя играе важна роля за намаление на грубостта и крехкостта на тухлената конструкция.

Какво сме ние? На земята през май най-хубавия цвят,
връх и долина необятна, на рая – рай, на ада – ад.
Чрез нас се просветлява бавно дълбокото око на свода,
ако светът е пръстен – ний сме над златото му скъп ахат.За тези 18 години на Омар Хаям прекарани в Исфахан стават значителни промени в градската архитектура. Една важна промяна е издигането на величествения Южен Купол на Петъчната джамия през 1086/87г. От другата страна на двора само след две години е издигнат неговият геометричен перфектен контрапункт- Тадж –ол-Молк купол. Можем да се запитаме дали математикът Омар Хаям е бил зает с конструкцията на последния мистериозен Северен купол?

Интересни са надписите на Северния купол, съдържащи необичайна възхвала на космическата сила и забраната за нелегален секс. В съседство е надпис, в който се казва, че имаретът (болницата), а не джамията е била възстановена след пожара през 1121г. от асасините.

Иран, Исфахан, Петъчна джамия на Исфахан

Това е основание за Oleg Grabar да предположи,че първоначално този Северен купол не е бил част от джамия, а от някаква друга сграда.

Обсерваторията на Омар Хаям, за която той е получавал годишна заплата от 10 000 тумана (златни денара), все още не е открита в града. Тя разбира се може да е била разрушена от монголските завоеватели на Чингис хан през 1218г. или от воините на Тамерлан през 1387г. Ученият Eric Schroeder приема, че Северният купол е мистериозната обсерватория. Перфектното изпълнение на Северния купол кара изкуствоведът Oleg Grabar да приеме присъствието в Исфахан на гениален супервайзор. Никой не дава такава заплата само за поетичните рубаи. Използвайки златното сечение и качествата на пентагона, дефинирани от Омар Хаям можем да предположим, че той е бил проектантът.

Златното сечение или божествената пропорция е число, което изразява отношение на две части, за които по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. То има стойност приблизително равна на 1,618…

Златният триъгълник е равнобедрен триъгълник, при който отношението на дължините на бедрото и основата е равно на златното сечение. Хаямовият триъгълник е остроъгълен при който основата е по-малка от бедрото и ъгълът при върха е 36°, а ъглите при основата са 72°.

Иран, Исфахан

Куполът Тадж ал Мулк (Taj-al-Molk) е посветен на великия везир Низам ал Мулк и изграден върху основите на храм на огъня. Височината и диаметърът на този кирпичен купол са 19,5 и 10,5 м съответно.

Иран, Исфахан, Куполът Тадж ал Мулк

,,Петолъчката” на тавана на купола загатва за свойствата на пентагона в преминаването му в полусфера.

Иран, Исфахан, конструкцията на Северния купол

,,Математическа соната за архитектурата” така е нарекъл Alpay Özdural приложението на божествените пропорциите с аритметично и хармонично значение в конструкцията на Северния купол.

Иран, Исфахан, конструкцията на Северния купол

Островърхите арки и удължените колони напомнят за небесния устрем на катедралната готическа архитектура.

Иран, Исфахан, Северният купол

След 3D лазерно сканиране се установява, че конструкцията е изключително прецизна с отклонение на вертикалните и хоризонталните елементи от проектните стойности от порядък +/- 0,02м или 0,3%.

Иран

Като последен аргумент е този рубаи на Омар Хаям, който си позволих да преведа за вас:

Моята красота е рядка, виж честното ми тяло,
като кипарис стройно, като лале разцъфнало;
И все пак не знам защо ръката на Съдбата
Ме зарадва с тази чест- Купол на Земята.

Иран, Исфахан, Северният купол

След безброй земетресения някои колони са наклонени. Лицето на жена ми е скрито от божествената светлина, проникнала през окото в шабестана.

Иран, персийска миниатюра от ХVI век

По този традиционен начин със светлина е изобразено лицето на пророка Мохамед в тази персийска миниатюра от ХVI век.

Следва: “Исфахан:Омар Хаям, Минарето на Али и кервансараят

Автор: Цветан Димитров, 2014
Снимки: Цветан Димитров

Публикувано в категория: Иран . Тагове: , , , , Коментарите и trackbacks са забранени.

Начало | Партньори | Публикуване на статия     Copyright ©2022. POBLIZO.COM - През очите на пътешественика. Пътеписи